Damasteel

www.damasteel.com
Varumärkesplattform
Grafisk profil
Logotyp
Reklam
Webbplats
E-handel
Mobilapp
Trycksaker
Intervjuer
Text
Foto

Sedan juli 2012 har bolaget nya ägare och i samband med förändringen av ägarstrukturen ville man se över varumärket – för att i än högre grad sätta Damasteel på kartan internationellt.

De kontaktade Baringo och uppdraget innefattade 
ett strategiskt kommunikativt koncept för att stärka varumärket på den internationella marknaden samt en omfattande historisk research om företaget. Uppdraget innefattade även framtagande av en strategi för hur och på vilket sätt företagets varumärke skulle ”relanseras” med de nya ägarna.
Baringo har hittills hjälpt Damasteel med framtagning och lansering av ett nytt varumärke, grafisk profil och manual, monterprofilering, webbplats och annonser för internationella branschtidningar samt fotografering och upprättande av bildbank.

Baringo gjorde en grundlig research inom damaskstålets mångtusenåriga historia. Researchen innefattade såväl läsning av historisk litteratur som intervjuer med pulvermetallurger, knivmakare och smeder. Företagets tidigare ägare hade i tidigt utarbetade affärsplaner visionerat om att ”ta skönheten in i det hårda stålet”. Baringo arbetade fram ett nytt kommunikationskoncept under pay-offen ”Cutting edge, and looks too”. Cutting edge är branschens uttryck för ett material med absolut högsta skärpa och styrka, men vi ville också föra in skönheten, därav ”and looks too”. Stålet är inte bara bäst, det är vackert också.
Utifrån payoffen arbetade Baringo fram ett kommunikativt sammanhållande koncept som stärkte företagets ställning ytterligare på marknaden. Temat var bland annat, det lilla företaget på den exotiska platsen Söderfors med dess anrika historia. Vi valde
 att profilera de smeder som är anställda på Damasteel och deras yrkesskicklighet, något som också fick den interna stoltheten att växa.
Baringo har under åren även producerat Damasteels webb där de lanserat det första steget mot en väl utvecklad webbhandel, något som är nödvändigt då 98% av försäljningen sker internationellt.

Idag har Baringo ett nära samarbete med Damasteel och producerar löpande marknadsföringsmaterial till dem. De har etablerat sig på den amerikanska marknaden och deras kundstock har ökat avsevärt sedan de nya ägarna övertog företaget och vi fick möjligheten att ingå i deras ”team”.

Stålföretaget Damasteel i Söderfors är ett företag med mångåriga traditioner inom stålindustrin. Med hjälp av pulvermetallurgi framställer de mönstrade och andra högpresterande stål, en metod som företaget har världspatent på. Deras medarbetare är delaktiga i hela processen, från tillverkning till distribution – över hela världen. Deras damaskstål exporteras till såväl multinationella företag som enskilda knivmakare.