Erika Åberg

http://www.erikashus.se
Logotyp
Grafisk profil
Visitkort
Webbstrategi
Webbplats

Erika kom till oss med behov av ett tydligt budskap med genomtänkt visuell kommunikation när det gäller allt från grafisk design, foto och webbnärvaro. För Erika är det viktigt att kommunicera det personliga varumärket med de värderingar, estetik och tjänster som hon och hennes verksamhet personifierar.

Erikas värdegrund är att jobba för långsiktig hållbarhet både när det gäller restaurering av hus, ekonomi och sociala relationer.
Gamla hus för moderna människor!

Utifrån Erikas behov och verksamhet jobbade vi fram en grafisk profil med en logotyp som förmedlar Erikas värv och varumärke. Vi arbetade också fram en webbstrategi med en ny webbplats som navet i Erikas kommunikation med hennes målgrupper.

Erika är byggnadsantikvarien som drar miljonpublik framför TV:n i programmet "Det sitter i väggarna." När hon inte syns i rutan jobbar hon som skribent och föreläsare inom byggnadsvård. Men även återbruk, arkitektur, trädgård, entreprenörskap och media är ämnen man hör Erika prata passionerat om.

Projektgrupp