Folkteatern

http://www.folkteaterngavleborg.se
Design
Grafisk profil
Webbplats
Logotyp

Folkteatern kom till Baringo med behovet av både en ny webbplats och en helt ny grafisk profil och logotyp. Den nya grafiska profilen satte sedan tonen för den nya webbplatsen som förutom ett nytt utseende skulle vara både responsiv, tillgänglighetsanpassad och ha bra bokningsfunktioner och ett enkelt gränssnitt för att administrera webbplatsen för Folkteaterns medarbetare. Baringo gjorde förstudie, webbdesign, programmering och integration med extern bokningssystem samt intern bokningsfunktion. Lösningen blev en webbplats som fått mycket positiv feedback från såväl medarbetare, press som teaterbesökare.

Om Folkteatern
Folkteatern Gävleborg är en regionteater som verkat sedan 1983 i Gästrikland och Hälsingland och som har sitt säte i Gävle. Folkteatern har genom åren utmärkt sig för sitt specifika tilltal, musikalitet, annorlunda och inspirerande val av spelplatser, för hög konstnärlig nivå, undersökande arbetsprocesser och angelägna teman.