Gavlegårdarna

www. gavlegardarna.se
Trycksaker
Text
Design
Film
Animation
Foto
Bild & Illustration

Var tredje Gävlebo hyr sin lägenhet av det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna. Bolaget har en hundra år lång historia i Gävle och sedan starten har man prioriterat den så kallade allmännyttan – så även idag. Gavlegårdarna jobbar under devisen Känn dig hemma, och det handlar om den egna lägenheten, utemiljön, bostadsområdet, stadsdelen och hela staden Gävle.

För att berätta mer om bolagets sociala ansvar har Gavlegårdarna under fyra år valt att dela upp sin årsredovisning i två olika format. Den formella sifferdelen har kompletterats med ett 70 sidor tjockt magasin där intervjuer och reportage illustrerar satsningar som gjorts under året. Här har hyresgäster också fått möjlighet att berätta sina livshistorier, kopplade till allmännyttan.

Baringo har under åren haft ett helhetsansvar för produktion av båda trycksakerna. Magasinets innehåll har planerats tillsammans med kund, sedan har Baringo stått för intervjuer med tillhörande research, text, foto samt grafisk form.

Baringo har för Gavlegårdarnas räkning också arbetat med bolagets CSR-rapport samt material för lanseringen av Gävles första trygghetsboende, Tickselbo.

Projektgrupp