GÖRT

http://www.regiongavleborg.se
Event
Film
Design
Bild & Illustration
Foto
Idé- & koncept
Intervjuer
Logotyp
Mobilapp
Musik
PR
Text
Reklam

Fredagen den 13 maj 2016 stod 800 ivriga besökare redo att kliva in i det jättelika tält som byggts på innergården vid Högskolan i Gävle. Det var äntligen dags att genomföra dagen GÖRT och belysa all den handlingskraft som finns inom regionen.

Men redan i februari samma år påbörjades arbetet inför dagen. Det var då vi på Baringo vann uppdraget och fick möjlighet att utarbeta och förfina konceptet GÖRT.
Syftet med dagen var att visa handlingskraft. Baringo tog fasta på att det är människan som är handlingskraft. Därför ville vi lyfta människor. Men vi ville också lyfta de personer som står bakom en entreprenör eller innovatör. De som utmanar och pushar, eller de som stöttar och sträcker ut en hand. En möjliggörare.
För människor påverkar andra människor till handlingskraft – tillsammans.

Handlingskraft kan finnas både i det stora och i det lilla. Våra goda exempel under dagen var av varierande karaktär och från olika branscher, alltifrån Världens första elväg till Skandinaviens första ekologiska värmekompost. Hälsingegårdar som ett Världsarv till båtar tillverkade i lättviktsstål.   

Inför dagen GÖRT producerade Baringo trailers som gav en föraning om dagen tema. Dessa skickades ut i samband med inbjudan och med digitala nyhetsbrev. De användes även på sociala medier och på Region Gävleborgs webbplats.
I dessa sågs ett antal goda exempel och även deras möljiggörare. Under dagen lyftes sedan ett 30-tal goda exempel på handlingskraft tillsammans med sina möjliggörare, spännande människor som gör fantastiska saker i Gävleborg.

Vi ville även uppmuntra besökaren till att vara delaktig under hela dagen, och samtidigt bidra till att samla in statistik för framtiden. Av den anledningen utvecklades även en app. där besökaren (förutom all praktisk information kring dagen) fick möjlighet att tycka till i olika frågor och seminarium genom en mentometerfunktion.


Om Region Gävleborg
I Region Gävleborg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Förutom hälsa och sjukvård arbetar de även med kultur, folkbildning och kollektivtrafik. Sedan hösten 2015 arbetar Region Gävleborg även med att skapa en gemensam målbild för ett starkt framtida Gävleborg. Uppdraget kommer från regionstyrelsen i Region Gävleborg och sträcker sig fram till år 2030. Eventet GÖRT var en viktig dag och milstolpe i detta visionsarbete.

Projektgrupp