Håkan Svensson

www.hakansvensson.com
Varumärkesplattform
Strategi för sociala medier
Kommunikationsplan
Text
PR
Logotyp
Trycksaker
Reklam

CP – Cool and Powerful.
Så beskriver sig Håkan Svensson som är på god väg att bli en av Sveriges mest bokade föreläsare. Håkan har sedan födseln en CP-skada och som liten var han blyg och hade svårt att prata med någon annan än sin mamma. Det är svårt att tro idag när han föreläser runt om i Sverige på storföretag som IKEA, Unilever och GB Glace inför tusentals åhörare. Med sin föreläsning ”Ett skrynkligt ess i rockärmen” förmedlar Håkan en berättelse om samhällets sätt att kategorisera människor i fack, och hur det hindrar kapaciteten hos enskilda individer.

Håkan Svensson kom till Baringo med en tydlig målsättning – att dubbla antalet föreläsningar per år. Vårt första uppdrag tillsammans med Håkan blev i och med det att ta fram en marknadsplan och en strategi.

Sedan dess har vi hjälp Håkan med att producera en filmtrailer med specialskriven musik som han använder för annonsering i sociala medier, vid förfrågningar från potentiella uppdragsgivare samt i hans Youtube-kanal. Vidare har Baringo hjälpt Håkan med copy och tagit fram presentationsmaterial, och ett bildspel som blir en fin inramning och avslutning på hans föreläsningar. Dessutom har vi på Baringo hjälp Håkan med PR-frågor.

 


Håkan Svensson är inte bara en fantastisk person, det är också namnet på det bolag som erbjuder föreläsningar med sin namne. Sedan 2014 försörjer sig Håkan som professionell föreläsare på heltid. Tidigare arbetade han som sjukgymnast, för övrigt en av världens få sjukgymnaster med en CP-skada. Om detta, och mycket mer, berättar Håkan på sin efterfrågade föreläsning "Ett skrynkligt ess i rockärmen".

Projektgrupp