Nordiska kvalitetspooler

www.nordiskakvalitetspooler.com
Research
Varumärkesplattform
Kommunikationsplan
Marknadsplan
Idé- & koncept
Reklam
Text

Baringo har arbetat med att ta fram en kommunikationsplan för att ytterligare stärka Nordiska Kvalitetspoolers ställning på marknaden. Uppdraget har innefattat strategiskt kommunikations- och rådgivningsstöd samt strategi för marknadsföring gällande varumärket, dels de enskilda produkternas.

Arbetet har resulterat i grafisk profil och flera kommunikativa koncept som alla ger en sammanhållen bild av företaget och dess produkter. Budskapen är riktade åt flera olika håll. Förutom reklam för slutkonsument har uppdraget även innefattat kommunikation med återförsäljare och ren PR, ofta mot fackpress.

Företagets totala annonsering i såväl dags- och fackpress som magasin är omfattande. Baringo har arbetat fram en grafisk profil, ett annonsmanér och en kommunikativ ton som känns igen i alla annonser, oavsett målgrupp och budskap.

Nordiska Kvalitetspooler distribuerar glasfiberpooler och utomhusspan av absolut premiumkvalitet. Produkterna finns hos återförsäljare över hela Sverige, där Colorama-kedjan är en av de större.

Projektgrupp