Ett skolexempel på nöjd kund

När man som vi tycker att komplext är kul är det extra kul när ett komplext projekt har en extra nöjd kund. 

Vi är helnöjda över samarbetet med Baringo och Jamback! Detta handlade om ett komplext projekt med behov av att kommunicera stora mängder fakta inom områden med mycket känslor och avvägningar. Men de förde arbetet framåt med en kreativ process och levererade med hög kvalitet samt höll vår tidplan i varje led.

Läs mer om projektet och annat som våra dagar fylls av på vår Projektsida.