Skolexempel på informations – och inspirationsfilm

Tillsammans med Sandvikens Kommun har Baringo producerat filmer till medborgardialogen ”Vår Framtida Skola”. En informationsfilm om hur läget är i skolan just nu. Och en inspirationsfilm som uppmuntrar till dialog om den storsatsning som ska göras. Filmerna producerade vi tillsammans med vännerna på Jamback Media.

Filmerna visades vid flera dialogmöten i skolor för inbjudna föräldrar och politiker. Och sedan för pedagoger och elever i Sandvikens Kommun. Vi på Baringo har lärt oss mycket i dessa filmproduktioner – och det var ett verkligen ett projekt som innefattade vårt måtto att #komplextärkul!

Se Projekt