Att spela sig till värderingar

Komplext är ju som bekant kul. Och komplext kan det vara att nå ut med företagets värderingar till alla anställda och få det att verkligen landa i magen. Eller i hjärtat och hjärnan som Gavlegårdarna skulle sagt. Baringo fick i uppdrag att ta fram en spelidé i brädspelsformat och snart har all personal hos Gavlegårdarna spelat ”I rätta händer”.

Wilma Östlund, webbstrateg och projektledare
070-601 30 77
wilma@baringo.se