En bok om vägen till 100 procent

Baringo fick uppdraget att författa boken som beskriver Rapatac.
Rapatac arbetar med barn och ungdomar i Gävle, med den bärande tanken att skapa balans – i hemmet, i skolan och på fritiden. Varje kapitel baseras på intervjuer med nyckelpersoner inom Rapatac och kopplas till aktuell forskning inom lärande och pedagogik samt rapporter från bland annat Utbildningsdepartementet, Lärarnas Riksförbund och Skolverket. I referensgruppen för boken fanns representanter från Rapatac, Högskolan i Gävle och verksamma pedagoger.
Uppdraget omfattade författarskap, formgivning och och illustration.