Sociala filmer om entreprenörskap

Almi i Gävle-Dala ville ha filmer och ett filmkoncept för spridning i sociala medier.
Ambitionen med filmerna var att lyfta entreprenören och deras glöd för att ha startat och drivit sitt företag.
Baringo har producerat filmerna.