En utställning för att få människor att trivas

Ge vår Bostudio några minuter, sedan vill du bo kvar i många år. Det viktiga budskapet har Baringo utgått från i arbetet med den inspirations- och informationsyta som byggts upp i bostadsbolaget Gavlegårdarnas Kundcentrum. Arbetet har innefattat copy och design men också strategier för kommunikation, sälj- och kundflöden