Inget förfärligt över den här broschyren

Inför Formex producerade Baringo broschyren till Terrible Twins.