Det är skillnad på kvalitet och handmade quality

Det är skillnad på kvalitet och handmade quality. Nordiska Kvalitetspooler erbjuder amerikanska pooler och spabad i premiumkvalitet.

Produkterna säljs via ett återförsäljarnätverk där två rikstäckande kedjor, Colorama och Comfort, ingår. Baringo har arbetat fram Nordiska Kvalitetspoolers kommunikationskoncept för återförsäljare och slutkund. Uppdraget omfattar också löpande produktion av kampanjer och annonser.

Annons för Nordiska Kvalitetspooler.

Arbetet med Nordiska Kvalitetspooler är en verklig utmaning. Den varumärkesplattform vi tagit fram ligger till grund för all kommunikation. Hur ser företaget ut i butik, hur lanserar man produkterna gentemot konsument, vilka magasin syns man i och hur hittar man nya entreprenörer/återförsäljare? Uppdraget täcker in alla mediekanaler och till vår stora glädje är Nordiska Kvalitetspooler ett företag som växer.
Arbetsgrupp, Baringo
Wilma Östlund, webbstrateg och projektledare
070-601 30 77
wilma@baringo.se