En rörlig logotyp som illustrerar en resa

Forskningsinstitutet Skogforsk i Uppsala forskar på skogens resa från litet pollen till industriport. Denna resa ville vi illustrera när vi fick uppdraget att ta fram en grafisk profil och logotyp. Logotypen animerades även och ljudsattes för att förstärka känslan av vad Skogforsk är. 

Logotyp, grafisk profil, webbdesign, copy