Skolexempel på information- och inspirationsfilm.

Tillsammans med Sandvikens Kommun har Baringo producerat filmer till medborgardialogen ”Vår Framtida Skola”. En informationsfilm om hur läget är i skolan just nu. Och en inspirationsfilm som uppmuntrar till dialog om den storsatsning som ska göras. Filmerna producerade vi tillsammans med vännerna på Jamback Media.

Filmerna visades vid flera dialogmöten i skolor för inbjudna föräldrar och politiker. Och sedan för pedagoger och elever i Sandvikens Kommun. Vi på Baringo har lärt oss mycket i dessa filmproduktioner – och det var ett verkligen ett projekt som innefattade vårt måtto att #komplextärkul!

Vi är helnöjda över samarbetet med Baringo och Jamback! Detta handlade om ett komplext projekt med behov av att kommunicera stora mängder fakta inom områden med mycket känslor och avvägningar. Men de förde arbetet framåt med i en kreativ process och levererade med hög kvalitet samt höll vår tidplan i varje led.”
Wendy Juntunen, Strategisk kommunikatör och Odd Westby, Informationschef, Sandvikens Kommun