Sociala filmer om entreprenörskap

På uppdrag av Almi GävleDala har Baringo producerat filmer om entreprenörer i regionen.
För det finns runt om i GävleDala många innovatörer och entreprenörer som genom goda idéer och en stor dos jävlaranamma har lyckats bygga upp framgångsrika företag.

Ambitionen med filmerna har varit att lyfta entreprenörerna och visa deras glöd för att ha startat och drivit sitt företag. Företagarna är verksamma i alla branscher och yrken, gemensamt är att de alla på ett eller annat sätt har fått ta del av Almis kompetens och rådgivning. Almi använder bland annat filmerna till marknadsföring i sina egna sociala kanaler.

Det har varit mycket lätt att arbeta med Baringo, de har både varit lyhörda, intresserade och levererat med kvalitet.
Lina Renberg, Kommunikationsansvarig
Anna-Carin Blom, kommunikationsstrateg och copywriter
070-254 24 55
anna-carin@baringo.se