Sociala filmer om entreprenörskap

På uppdrag av Almi GävleDala har Baringo producerat filmer om entreprenörer i regionen.
För det finns runt om i GävleDala många innovatörer och entreprenörer som genom goda idéer och en stor dos jävlaranamma har lyckats bygga upp framgångsrika företag.

Företagarna är verksamma i alla branscher och yrken, gemensamt är att de alla på ett eller annat sätt har fått ta del av Almis kompetens och rådgivning. Almi använder bland annat filmerna till marknadsföring i sina egna sociala kanaler.

Det har varit mycket lätt att arbeta med Baringo, de har både varit lyhörda, intresserade och levererat med kvalitet.
Lina Renberg, Kommunikationsansvarig
Anna-Carin Blom, kommunikationsstrateg och copywriter
070-254 24 55
anna-carin@baringo.se