I helgen är delar av Baringo på plats i London för att inspireras, nätverka och ta in ny kunskap inom området filmproduktion. Nyckelordet är ljus! Framförallt hur vi formar ljus för att skapa atmosfärer och känsla i de produktioner vi gör åt varumärken, produkter men också i personliga berättelser.