Ett arbete för Sveriges minsta företag 

Visste du att 99,4 procent av alla företag i Sverige har färre än 50 anställda? Det är småföretagen som främst driver den ekonomiska utvecklingen och jobbskapandet i landet. Affärskompetens Sverige arbetar för att dessa företag ska få möjlighet att bli livskraftiga och hållbara genom bland annat utbildning och coaching.

Baringo fick i uppdrag att tillsammans med Affärskompetens, Sveriges Lantbruksuniversitet och Småföretagarnas Riksförbund göra en rapport som specifikt belyser situationen för företag på Sveriges landsbygder. Beställare och huvudsaklig finansiär var Tillväxtverket. För att komplettera rapporten togs också fem animerade filmer fram som på ett kortfattat sätt beskriver utmaningar och möjligheter för landsbygders företag.

Rapporten som fått namnet ”Företag på landsbygder – viktigare än någonsin!” har tillsammans med de fem animerade filmerna bland annat publicerats på verksamt.se