Balkefors & Ponsiluoma –
svårt namn, men tydliga resultat

Balkefors & Ponsiluoma ville locka rätt kunder och därigenom höja sina marginaler. De ville även öka kännedomen om tjänsten hyra interimschef.

Baringo tog fram en ny kommunikationsplattform och utifrån den, det nya formspråket och den nya copyn byggde vi en webbplats som hjälper dem till att hitta nästa nyckelperson. Och nästa.

Ny kommunikations­plattform

För att lyckas med sin kommunikation gång på gång är det viktigt att ha en en stabil grund. Vi tog fram en kommunikationsplattform med enkla och tydliga budskap som tål att upprepas. Dessutom en massa riktlinjer, checklistor och mallar.

Kommunikationsplattform

Uppdaterad logotyp

För att logotypen skulle fungera bättre i olika sammanhang så ritade vi om och förenklade den lite.

Modern webbplats

En mer lättarbetad webbplats. Anpassad till mobil och med integration mot deras verktyg för hantering av annonser och leads.