DIGG – myndigheten som ska göra Sverige mer digitalt

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning grundades 2020 och har till uppgift att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. De ska helt enkelt göra Sveriges myndigheter mer digitala. Baringo har tecknat ramavtal med DIGG.

Första uppdraget var ”Hack for Sweden 365” som genomfördes under två fullspäckade helger i november och december 2020. De tävlande ställs inför ett problem och ska presentera nya innovativa lösningar med hjälp av kod. Årets utmaning kom från Skogsstyrelsen och handlade om granbarkborren som gör stor skada på våra granskogar.

Uppdraget: 

Baringo tillhandahöll hela den tekniska lösningen för att genomföra studiosändningen och ta in samverkansorganisationer, jury och tävlande via länk. Vi byggde studio, hanterade kameror, bildproducerade och ansvarade för ljudmix.

Vi brukar kalla det tvåvägskommunikation i realtid – alla deltagare, oavsett om de befinner sig fysiskt på plats eller inte, ska känna det som att de är delaktiga i rummet.