Fastpartner

Till Fastpartner är vi kommunikationspartner

Fastpartner är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter från Malmö i söder till Gävle i norr.

UPPDRAGET

Baringo har sedan 2015 fungerat som Gävlekontorets kommunikationsavdelning och tagit fram allt från kommunikationsstrategi till skyltning, anordnat event och formgivit annonser.

SYFTE OCH MÅL

Med en kommunikativ strategi för Gävle och Söderhamn skapade vi ett koncept kring vad Fastpartner som bolag vill berätta – och för vilka målgrupper. I vår strategi finns relevant kommunikation, samlad i budskap som stärker det vi står för. Fastpartner har gått från det generella att ”hyra ut lokaler” till en stabil och långsiktig aktör som är en god och aktiv del av samhället.