Gateretail

Gateretail är en del av det globala Gategroup och sysslar främst med ombordförsäljning på flygplan.
En av Gateretails utmaningar är att gå från katalogbaserad försäljning till online och att föryngra sin kundbas.

Baringo fick i uppdrag att ta fram en animerad film som kort förklarar Gateretails erbjudande och de fördelar det medför. Resultatet blev en drygt 60 sekunder lång animerad film med skönt gung. I tätt samarbete med kunden tog vi fram manus, bildmanus, koncept och slutligen animation. Filmen används både i sociala medier och i digitala nyhetsbrev som skickas till kunder.