Sveriges viktigaste byggnader

Offentliga fastigheter är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare – Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk och Specialfastigheter. De står inför stora utmaningar att attrahera kvalificerad arbetskraft att arbeta med att förvalta och utveckla offentliga fastigheter. Många av deras fastigheter har högt ställda krav utifrån den verksamhet som bedrivs.

Det är först när något saknas som du förstår hur viktigt det är

Baringos uppdrag var att göra ett strategiskt koncept och en kampanj för Sveriges viktigaste byggnader, dvs. sjukhus, skolor, militära anläggningar, fängelser, domstolar och andra institutioner som spelar en avgörande roll för samhället. Syftet är att få personer intresserade av att arbeta i och utveckla dessa byggnader som exempelvis fastighetstekniker.

Vi valde att ta fram några kampanjfilmer där vi visar hur det ser ut när de byggnader vi förväntar oss ska finnas på plats helt plötsligt saknas, men där verksamheten ändå måste fortgå. Dessa används bland annat i sociala medier.

Baringo gjorde också VR-filmer att använda på mässor och i andra sammanhang där tittaren får följa med in i offentliga byggnader. En skådespelerska guidar runt i Rådhuset på Kungsholmen, i en modern skola och berättar om vilka högt ställda krav som faktiskt ställs på ett sjukhus.