Människor framför scenen i Södertälje Science Park under Science week 2024.

Foto: Södertälje Science Park

fick vi 2633 deltagare till Science Week genom digital annonsering 

Uppdrag

Att under en vecka i januari fylla Science Park i Södertälje med så många besökare som möjligt till eventet Science Week. Bakom evenemanget står Astra Zeneca, Scania, KTH, Södertälje kommun och Region Stockholm.

Baringo fick för sjätte året i rad förtroendet att utforma en kampanj och kommunikationsstrategi för sociala medier och display-annonsering. Veckans program var omfattande med över 60 programpunkter. Uppdraget utökades till att även bygga en webbplats med möjlighet att som besökare enkelt kunna anmäla sig till dessa aktiviteter.

Klas Mattsson, kommunikationsansvarig på Södertälje Science Park, sammanfattar samarbetet med Baringo så här:

”Science Week är ett komplex projekt som ställer höga krav på en byrå. Vi är oerhört glada över att samarbeta med Baringo år efter år, eftersom de fortsätter att leverera kommunikationsstöd i toppklass. Baringo hjälper oss med allt från koncept till utförande – inklusive hemsida, anmälningsförfarande, grafisk design, annonsutformning och sociala medier-kampanjer. Vi värdesätter deras flexibilitet och professionalism, ingen uppgift är för svår.”

Klas Mattsson, kommunikationsansvarig på Södertälje Science Park

Foto: Södertälje Science Park

Strategi och kanalval  

Både webben och kampanjstrategin utformades utifrån en klassisk säljtratt. Denna modell fokuserar på att skapa medvetenhet, väcka intresse och locka målgruppen att anmäla sig för att slutligen delta i evenemanget. 

Vi vet att hälften av alla dagliga användare av sociala medier främst använder Facebook och Instagram. Motsvarande siffra för LinkedIn är endast 6 procent. För att maximera vår synlighet valde vi därför att utvidga årets kampanj till att omfatta både Meta och LinkedIn.

Så här gjorde vi

Kampanj 1: En bred målgrupp avgränsad geografiskt till Stockholm

Denna kampanj var inriktad mot specifika demografiska områden och användare med specifika intressen. För att säkerställa att vi skapade kännedom hos besökare från tidigare år eller som jobbar inom en specifik sektor eller bransch baserade vi målgruppen på data från tidigare år och lät AI hitta liknande  användare.

Kampanj 2: Intresserade …

Den andra kampanjen riktades mot de som på något sätt visat intresse för årets event eller interagerat med något av varumärkets konton i sociala medier. Med citat från olika föreläsare och profiler byggde vi vidare på lusten att bli inspirerad. Samtidigt kommunicerade vi årets upplägg med olika fokusområden och uppmanade mottagaren att anmäla sig och delta på plats vid eventet.

… av specifika teman

Tanken var även att hjälpa mottagaren att hitta det specifika tema eller fokusområde hen visat intresse för. Och skapa ett värde i att delta på plats genom kunskap och nätverkande.

Kampanj 3: En extra påminnelse

En vecka innan eventet gick av stapeln körde vi även en konverteringskampanj riktad mot de som redan anmält sig eller påbörjat anmälan för att påminna om att delta på plats.

Jimmy Wåhlin, digital strateg på Baringo

”Vi är mycket nöjda med utfallet av kampanjen. Den skapade ett större intresse och engagemang än genomsnittet. Dessutom exponerades närmare en kvarts miljon unika användare i Stockholmsområdet för kampanjen, vilket stärker varumärket Science Week och ökar kännedomen.”

Jimmy Wåhlin, digital strateg på Baringo

Så kan Baringo öka effekten av er digitala marknadsföring!

så kan vi hjälpa er

Det här är Jimmy, Baringos digitala strateg!

Baringo kan hjälpa er med all kommunikation